Kategori arşivi: Asp

ASP Türkçe Karakter Sorunu Çözümü

asplogomAsp dili kullanarak oluşturduğumuz web sayfalarında Türkç karakterlerde problem yaşamamak için aşağıda yazdığım kodları web sayfanıza eklemeniz yeterli olacaktır;

<%
Response.Charset="ISO-8859-9"
Response.Charset="Windows-1254"
response.ContentType="text/HTML"
%>

Bu kodları ekledikten sonra Türkçe karakter sorununuz ortadan kalkacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

ASP’de Sayfa Yönlendirme

Asp ile yapılmış sitenizde ana sayfanızı veya herhangi bir sayfanızı farklı bir adrese yönlendirmeniz mümkündür. Bu işlemi yapmak için kullanılan komut şu şekildedir;

Bu şekilde ana sayfanızı veya herhangi bir sayfanızı farklı bir adrese yönlendirmeniz mümkündür. Başka bir makalede tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

ASP’de Klasör Oluşturma

Bilgisayarımızın herhangi bir konumunda klasör oluşturmak için Asp’de hangi komutları kullanmamız gerektiğini öğrenelim. Bu işlem için kullanılan komutlar şunlardır;

<%

set klasorolustur=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

klasorolustur.createfolder “c:\deneme\”

%>

Yukarıda yazdığımız komutları asp sayfamızın içine kaydedip web tarayıcımızda çalıştırdığımız zaman bilgisayarımızın c sürücüsünde deneme adında bir klasör oluşmuş olacaktır.

ASP’de Dosya Kopyalama

Serverda herhangi bir klasörde bulunan bir dosyayı farklı bir klasöre kopyalamak için ASP’de hangi komutları kullanmamız gerektiğini öğrenelim;

<%

set dosyakopyalamak=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

dosyakopyalamak.CopyFile “C:\onur\fotograf.jpg” , “C:\ozmen\” , true

response.write “dosya kopyalama işlemi başarı ile sonuçlanda”

%>

Yukarıda yazdığımız komutlar ile c sürücüsünde onur klasörünün içinde bulunan fotograf.jpg dosyası yine c sürücünde bulunan ozmen klasörünün içine kopyalanmış olacaktır. İşlem doğru şekilde gerçekleştiğinde asp sayfamızda “dosya kopyalama işlemi başarı ile sonuçlandı” mesajı yazılacaktır.

Komutları yazdıktan sonra hata ile karşılaşıyorsanız veya kafanıza takılan bir yer oluyorsa yorum bölümünde bize geri dönüş yapabilirsiniz. En kısa sürede cevap vermeye çalıyoruz.

ASP’de IP Adresi Öğrenme

Web sayfamızı ziyaret eden kullanıcıların ip adreslerini web sayfamızda göstermek için asp’de hangi komutu yazmamız gerekeceğini öğrenelim. Bu işlem için asp sayfamıza aşağıdaki komutları yazalım.

<%

dim ip

ip= Request.ServerVariables(“REMOTE_ADDR”)

%>

ip adresiniz:<br>

<font color=”red” size=”+1″><%response.write%></font>

Yazdığımız bu komut ile web sitemize giren kullanıcıların ip adresleri web sayfamızda görülecektir. Başka bir makalede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

ASP’de Resmin Üzerine Yazı Yazmak

Asp ile ilgili makalelerimize uzun bir ara verdikten sonra bugün yeniden başlıyoruz. Bu yazımızda Asp’de resmin üzerine yazı yazı yazmak için hangi komutları kullanacağımızı öğreneceğiz. Şimdi bu işlemi örnekle açıklayalım.

<%

Set Jpeg=Server.CreateObject(“Persits.Jpeg”)

Path=Server.MapPath(“resim.jpg”)

Jpeg.Open Path

Jpeg.Canvas.Font.Color=&000000

Jpeg.Canvas.Font.Family=”italic”

Jpeg.Canvas.Font.Bold=FALSE

Jpeg.Canvas.Print 40, 20, “Bilisimzirve”

Jpeg.Canvas.Pen.Color=&000000

Jpeg.Canvas.Pen.Width=0

Jpeg.Canvas.Brush.Solid=False

Jpeg.Canves.Bar 1,1 Jpeg.Width, Jpeg.Height

jpeg.SendBinary

%>

Yukarıdaki komutlar ile resim.jpg isimli resim dosyamızın üzerine bilisimzirve yazısını yazdırmış olacağız. Şimdi buradaki komutların bazılarını açıklayalım.

1-) Jpeg.Canvas.Print bölümünde yazdığımız değerler ile (40,20) resmin üzerine yazının nereden başlanarak yazılacağını belirtmiş olduk. Ayrıca resmin üzerine yazılacak yazıyı burada belirttik.

2-) Path=Server.MapPath bölümünde ise resmin hangi konumda olduğunu belirttik.

Diğer bölümlerde ise yazının nasıl görüleceği ile ilgili ayarlamalar yapmış olduk.

Asp’de değişken Tipleri

Asp dilinde birbirinden farklı değişken tipleri mevcuttur. Bu makalemizde asp dilinde bulunan değişken tiplerini öğrenmeye çalışacağız. Bir programcının  değişken tiplerini çok iyi bilmesi gerekeceğini unutmayalım ve konumuza geçelim.

Byte: 0 ile 255 arasında bir sayısal değer atanabilir.

Boolean: Değişkenin değeri True(doğru) ya da False (yanlış) olur. TrueTrue değeri 1, false değeri ise 0’dır

Date/Time: Önceden belirlenmiş tarih ve zaman bilgilerini içerir.

Double: Pozitif sayılar için 4.9E-324 ile 1.8E308 arasında, negatif sayılarda -4.9E-324 ile -1.8E308 arasında bir değer alabilir.

Empty: Tanımlanmış olan ama henüz değer atanmamış değişken türlerinde kullanılır

Error: Programın hata mesajlarını ve değerlerini tutan değişken türüdür.

Integer: Noktalık bölüm içermeyen, tam sayılar için oluşturulan değişken türüdür. Değeri -32.768 ile +32.762 arasında olabilir.

Long: Noktalık bölüm içermeyen, tam sayılar için oluşturulan değişken türüdür. Değeri -2.147.483.648 ile 2.147.483.648 arasında olabilir.

Object: Windows OLE nesnelerini tutmak üzere tanımlanmış değişken türüdür.

Null: İçinde veri bulunmamak üzere tanımlanmış değerdir. Null olarak bir değişkeni tanımlarsak içerisine hiçbir şey atanmadıı anlamına gelir.

Single: Yüzen noktalı değer denilen veri türüdür. Pozitif sayılar için 1.4E-45 ile 3.4E38 arasında, negatif sayılarda -1.4E-45 ile -3.4E38 arasında bir değer alabilir.

String: Alfanumerik veri turan değişkenlerin değeridir.

 

Asp’de Değişkenler

Gerek internet programcılığında, gerekse görsel (ya da masaüstü) programlamada en çok kullanılan öğelerin başında değişkenler gelir. Her değişken türüne göre, bir veya birden fazla değer tutabilir. Değişkenler, adından da anlaşılacağı üzere değişebilen yapılardır. Bu değişikliği biz kendimiz yaparız veya bizim belirlediğimiz yerlerde program kendisi yapar. Değişkenler dim komutuyla oluşturulurlar. Değişkenler programlama dillerinde en çok kullanılan yapılardır. Şimdi asp de değişken isimleri belirlerken uymamız gereken bazı kuralları öğrenelim;

  • Değişken isimleri kesinlikle harf ile başlamalıdır.
  • Değişken isimlerinin içinde noktalama işaretleri olmamalıdır.
  • Değişken isimlerinde Türkçe karekterler kullanılmamalıdır.
  • Değişken isimlerinin uzunlukları 255 karekteri geçemez.

Yukarıdaki kurallara uyduğumuz zaman doğru bir değişken ismi oluşturmuşuz demektir. Şimdi değişkenleri daha iyi öğrenmek için bir örnek uygulama yapalım.

<html>

<head>

<title>değişken uygulaması</title>

</head>

<body>

<%

dim bilisim

bilisim=”değişken tanımlaması yapıyoruz”

Response.write(bilisim)

%>

</body>

</html>

Yukarıdaki uygulamada dim komutuyla bilisim adında değişken oluşturmuş olduk. Onun altında da bilisim değişkenine bir değer atadık. En sonunda ise response.write komutu ile bilisim değerinin ekranda yazılmasını sağladık. Bu komut ile ekranda yazılacak yazı “değişken tanımlaması yapıyoruz” yazısıdır. Bundan sonraki makalelerimizde değişken tiplerini öğreneceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

 

Asp’de Tarih ve Saat Komutları

Bugünkü asp makalemizde ziyaretçilerimizin web sitesine girdiğinde sistem saati ve tarihi hakkında bilgi almasını öğreneceğiz. Bu işlem ile ziyaretçilerimiz web sitemizi ziyaret ettiğinde sistem tarihi ve saati asp ile oluşturduğumuz web sayfasında görülecektir. Aşağıdaki oluşturduğumuz kodları asp uzantılı dosya olarak kaydedip localhostta yayınlayın.

<html>

<head>

<title>Sistem Saati ve Tarihi Uygulamamız</title>

</head>

<body>

<%

Response.write date &””& time

%>

</body>

</html>

Html komutları arasında gömülü oluşturduğumuz bu komut ile sistem saat ve tarihi ekranda görünmüş olacaktır.Başka bir makalede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.

Asp’de Birden Fazla Sayfa ile Çalışmak

Oluşturduğumuz bir asp sayfasına birden çok sayfa veya dosya gömebiliriz. Bu özellik aspnin en çok kullanılan ve asp yazılımcılarına kolaylık sağlayan özelliklerinden biridir. Bu işlemin ne işe yaradığını örnekle açıklayalım; asp web sayfaları oluşturuken birden çok sayfa ile çalışabiliriz. Bu sayfalarda sürekli kullanılan bir komut veya dosya bulunabilir. İşte bu komut veya dosyayı ayrı bir sayfada oluşturup diğer sayfalara kolayca ve kısa bir şekilde gömebiliriz.

Örnek:

sayfa1.asp ve sayfa2.asp adında iki asp sayfası oluşturalım. sayfa2.asp dosyasının içine yazılar yazalım.Şimdi sayfa1.asp dosyasını açalım ve içine aşağıdaki komutları yazalım;

<!–#include file=”sayfa2.asp”–>

Bu komuttan sonra sayfa2.asp dosyasındaki yazılar sayfa1.asp dosyasında da görülecektir. Başka bir makalede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.