Kategori arşivi: Windows Powershell

Active Directory Toplu Kullanıcı Ekleme

Active Directory’de toplu kullanıcı oluşturmanın farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi Powershell servisini kullanmaktadır. Powershell servisini kullanarak Active Directory üzerinden istediğimiz sayıda kullanıcıyı toplu olarak oluşturabilmemiz mümkündür. Bu işlem için aşağıda anlattığımız adımları sırasıyla uygulamanız yeterlidir;

1-) İlk olarak Active Directory kurulu olan sunucumuzda bir tane notepad dosyası oluşturyoruz ve bu dosyanın içine aşağıdaki tanımlamaları giriyoruz,

name,surname,UserPrincipalName,AccountPassword,Description,DisplayName

2-) Bu tanımlamaların altına yeni oluşturulacak kullanıcı ile ilgili değerleri yazıyoruz. Örnek;

name,surname,UserPrincipalName,AccountPassword,Description,DisplayName
Mehmet, erkan, merkan, oo123456, Bursa, Mehmet Erkan
Can, Erkan, cerkan, ce123456,İstanbul,Can Erkan

Siz oluşturmak istediğiniz kadar kullanıcıyı bu şekilde yazmanız gerekmektedir. Gerekli değerleri yazdıktan sonra dosyayı .csv uzantılı olarak kaydediyoruz (Biz örneğimizde dosya ismini toplu.csv yaptık).

3-) Bu işlemleri yaptıktan sonra Active Directory servisini başlatıyoruz ve bir tane Organization Unit oluşturuyoruz. Kullanıcıları Powershell üzerinden bu Organization Unit’in içine ekleyeceğiz (Biz örneğimizde muhasebe adında bir Organization Unit oluşturduk).

4-) Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra Powershell üzerinden kullanıcıları eklemeye geldi sıra. Bu işlem için Powershell servisini buluyoruz ve üzerine sağ tuş ile tıklıyoruz. Açılan menüden run as administrator yazan yere tıklıyoruz. Bu işlemden sonra Powershell komut sayfası karşımıza gelecektir.

5-) Son olarak oluşturduğumuz csv dosyasını Powershell üzerinden import etmek için aşağıdaki komutu uyguluyoruz;

import-csv .C:\toplu.csv | Foreach-Object {New-ADUser -Name $_.Name -Surname $_.Surname -UserPrincipalName $_.Userprincipalname -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $_.AccountPassword -AsPlainText -force) -Description $_.Description -DisplayName $_.Displayname -PasswordNeverExpires $True -Enabled $True -Path “OU=muhasebe,DC=onurozmen,DC=local”}

Not: Kırmızı renkli yazılı alanları kendinize göre düzenlemeniz gerekmektedir.

Bu işlemden sonra muhasebe Organization Unit’imizin altında kullanıcılarımız oluşmuş olacaktır. Sorularınızı yorum bölümünden bize bildirebilirsiniz.

Powershell üzerinden toplu olarak kullanıcı oluşturma işlemi bu kadar basit. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Powershell Servis Komutları

powershellPoweshell ile sunucumuzda veya bilgisayarımızda yer alan servisleri durdurmamız, yeniden başlatmamız mümkündür. Bu işlem için aşağıdaki komutları kullanmamız yeterli olacaktır;

Bir servisi durdurmak (askıya almak) için;
Suspend-Service servis_ismi

Örnek;
Suspend-Service mssqlserver

Durdurulan servisi yeniden başlatmak için;
Resume-Service servis_ismi

Örnek;
Resume-Service mssqlserver

Çalışan bir servisi durdurmak için;
Stop-Service servis_ismi

Örnek;
Stop-Service mssqlserver

Bir servisi başlatmak için;Start-Service servis_ismi

Örnek;
Start-Service mssqlserver

Powershell ile Çalışan Servisleri Listeleme

powershellPowershell ekranından bilgisayarımızda veya sunucumuzda çalışan servisleri istediğimiz şekilde listeletmemiz mümkündür. Örneğin içinde sql kelimesi geçen servisleri listeletmek istediğimizde aşağıdaki komutu kullanailirsiz.

Get-Service -displayname *sql*

Bu komutu uyguladıktan sonra bilgisayarımızda çalışan ve içinde sql geçen servislerin listesi karşımıza gelecektir.

Powershell ile Klasör Listeleme

powershell

Windows işletim sistemlerinde command ekranından bulunduğumuz dizindeki klasörleri listeletmek istediğimizde dir komutunu kullanmaktayız. Windows Powershell servisinde ise bulunduğumuz dizindeki klasörleri listeletmek istiyorsak aşağıdaki yazdığım komutu kullanmamız gerekmektedir;

Get-ChildItem

Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Powershell ile Süresi Dolmuş Kullanıcıları Görme

powershellPowershell ile Active Directory’de süresi dolarak pasif olmuş kullanıcıları tek bir komut ile görüntülememiz mümkündür. Bu işlem için Powershell komut ekranına yazmamız gereken komut şu şekildedir;

Search-ADAccount –AccountExpired

Bu komutu uyguladıktan sonra süresi dolarak pasif olmuş kullanıcıların listesi karşımıza gelecektir. Bu komut işimizi kolaylaştıracak komutlardan bir tanesidir. Powershell ile ilgili konularımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Powershell ile İşlemci (CPU) Bilgisi Öğrenme

powershellPowershell ile sistemimizde bulunan işlemci (cpu) ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi almamız mümkündür. Bu işlemi yapmak için Powershell komut ekranından aşağıda yazdığım iki komutu kullanabilirsiniz;

Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage  |fl

veya

Get-WmiObject win32_processor | Measure-Object -property LoadPercentage -Average | Select Average

Bu komutları uyguladıktan sonra sisteminizde yer alan cpu ile ilgili detaylı bir şekilde bilg alacaksınız. Bu bilgiler arasında cpu özellikler, sisteminizin cpu kullanımı vb bilgiler yer alacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Windows Server 2012 Lisans Aktivasyonu

windowsserlogomWindows Server 2012 işletim sisteminde Powershell üzerinden lisans aktivasyonu yapmamız mümkündür. Bu işlemi yapmak için Powershell üzerinden uygulamamız gereken komutlar şu şekildedir;

slmgr -upk

slmgr -ipk XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Not: XXXX yazan yerlere lisans key karakterlerini yazacaksınız. Windows Server 2012 ile ilgili yazılarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Powershell ile Gelişmiş Olarak Kullanıcı Arama

powershellDaha önceki konularımızda Powershell ile Active Directory’de disable (pasif) edilmiş kullanıcıları aramaya öğrenmiştik. Bu konumuzda ise Active Directory içinde yer alan herhangi bir organization unit içinde disable edilmiş kullanıcıları aramak için yazmamız gereken komutları öğreneceğiz. Bu işlem için aşağıdaki örnekteki gibi bir komut yazmanız yeterlidir;

Yukarıdaki örnekte deneme.com isimli Active Directory ortamımızda yer alan Muhasebe isimli organization unitimizin içinde disable edilmiş kullanıcıları aratmış olacağız. Powershell’de bu şekilde gelişmiş arama yapmamız mümkündür.

Powershell’de Grup Üyelerini Görme

powershellPowershell’de Active Directory ortamında bulunan herhangi bir grubun üyelerini görmemiz mümkündür. Bu işlem için aşağıdaki şekilde bir komut yazmamız yeterlidir;

Get-ADGroupMember Muhasebe | ft name,samaccountname

Yukarıdaki komut ile Active Directory ortamımızda bulunan Muhasebe isimli grubun üyelerini görmüş olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.