Windows Vista Kullanıcı Ayarları

Geçen makalemizde Windows Vista işletim sistemi üzerinde kullanıcıların nasıl oluşturulduğunu görmüştük. Bu makalemizde ise oluşturduğumuz kullanıcılar ile ilgili ayarların nasıl yapılacağını göreceğiz.

1-) İlk olarak Başlat-Ayarlar-Denetim Masası‘na tıklıyoruz. Denetim masasının içinden kullanıcı hesaplarına tıklıyoruz. Açılan sayfadan başka bir hesabı yönet bölümüne tıklıyoruz. Buraya kadar yapılan işlemleri geçen makalemizde görmüştük zaten.

2-) Yukarıda yaptığımız işlemlerden sonra açılan sayfandan, ayarlarını yapmak istediğimiz kullanıcının üstüne tıklıyoruz. Biz deneme kullanıcısına tıkladık.

3-) Aşağıdaki ekranda da görüldüğü gibi kullanıcımızın ayar sayfası karşımıza geldi. Açılan bu ekrandan kullanıcımıza parola belirleyebilir, hesap türünü değiştirebilir, hesabımızı silebiliriz.

Oluşturduğumuz kullanıcıların ayarlarının yapılandırılması bu kadar kolay. Başka bir makalede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.

Windows Vista Kullanıcı Oluşturma

Windows işletim sistemlerinde bir bilgisayarda birden fazla kullanıcı oluşturmak mümkündür. Evinizde veya işyerinizde başka bir arkadaşınızla bilgisayarınızı paylaşıyorsanız, dosyalarınızı ve özel bilgilerinizi korumak için farklı kullaıcılar oluşturmalısınız. Bu şekilde bilgisayarınızda bulunan dosyaların güvenliğini sağlamış olursunuz. Şimdi bu işlemin Windows Vista işletim sistemi üzerinde nasıl yapıldığını görelim;

1-) İlk olarak Başlat-Ayarlar-Denetim Masasına tıklıyoruz.

2-) Denetim masasının içerisinden Kullanıcı ve Hesaplar bölümüne tıklıyoruz.

3-) Kullaıcı hesapları sayfasından başka bir hesabı yönet bölümüne tıklıyoruz.

4-) Aşağıdaki ekrandaki gibi açılan sayfadan yeni hesap oluştur yazan yere tıklıyoruz.

5-) Yeni kullanıcı hesabı oluşturma penceresinden oluşturacağımız kullanıcıya bir isim veriyoruz. Ayrıca burada oluşturduğumuz kullanıcıya bir hesap türü belirtiyoruz. Burada belirteceğimiz iki tane hesap türü vardır. Bunlar, standart kullanıcı ve yönetici hesaplarıdır. Bu sayfada bu kullanıcı çeşitleri ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Biz buradan bu açıklamalara göre oluşturacağımız bu kullanıcının hesap türünü seçerek hsap oluştur butonuna basıyoruz.

6-) Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi kullanıcı hesapımız oluştu.

Bundan sonraki makalemizde oluşturduğumuz kullanıcılar ile ilgili ayarların nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

Windows Server 2008 Active Directory Kurulumu

Geçmiş makalelerimizde Active Directory servisinin ne amaçla kullanıldığından bahsetmiştik. Bu makalemizde ise Windows Server 2008 üzerinden Active Directory servisinin nasıl kurulacağını göreceğiz. Konumuza geçmeden önce Active Directory servisi ile ilgili kısaca açıklama yapmak istiyorum. Windows Server 2000 ile birlikte kullanılmaya başlanan Active Directory servisi, ağ kaynaklarını yönetmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Server işletim sistemimizin üstüne Active Directory servisi kurarak kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar ve kaynakların yönetimi sağlanır. Active Directory kuruluşu ile birlikte başlıca üç ana programda bilgisayara yüklenir. Daha sonra bu programlar aracılığıyla Active Directory nesneleri oluşturulur ve yönetilir. Yüklenen bu programlar şunlardır;

  • Active Directory Users and Computer: Networke bağlı kullanıcılar, gruplar, dosya-yazıcı paylaşımları ve organizasyonlar oluşturmak için kullanılan bölümdür.
  • Active Directory Sites and Services: Networkler arası yapılan bağlantının ayarlarının yapıldığı bölümdür.
  • Active Directory Domain and Trust: Birbirine bağlı networklerin güven ilişkilerinin ayarlandığı bölümdür.

Directory (dizin), nesneler hakkında bilgileri içeren bir bilgi kaynağıdır. Buradan yola çıkarak, dosya sistemi içinde de bir directory (fhrist ya da dizin) oluşturularak dosyalar ve klasörler hakkında bilgiler saklanır. Dağıtılmış bilgisayar sistemlerinde ve internet gibi yaygın bilgisayar ağlarında yazıcı, fax, uygulamalar, veri kaynakları ve kullanıcılar (users), gruplar gibi birçok ilgili nesne(object) vardır. Kullanıcılar bu nesneleri bulmak ve kullanmak isterler. Bununla birlikte sistem yöneticileride bu nesneleri yönetmek isterler. İşte Active Directory bu iki gereksinimide karşılayan bir servistir. Active Directory ile networke bağlı kullanıcılar, gruplar ve organizasyonlar oluşturarak bunları kolayca yönetmeyi sağlamış oluruz.

Şimdi bu servisin nasıl kurulacağını görelim;

1-) Kuruluma başlamadan önce bilgisayarımızda yapmamız gereken birkaç ayar vardır. İlk olarak Active Directory kurulacak bilgisayara bir isim vermeliyiz ve ip adresini sabitlemeliyiz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığını geçmiş makalelerimizde göstermiştik.

2-) Şimdi Active Directory servisini kurmaya başlayalım. Servisi kurmaya başlamak için iki yol vardır. Birincisi Start-Programs-Administrative Tools-Server Manage’e tıklayıp açılan pencereden roles bölümünden add roles bölümüne tıklayarak Active Directory servisini seçip kuruluma başlayabiliriz (Server 2008 üzerinde rol ekleme konusunu geçmiş makalelerimizde görmüştük). İkinci yol ise Start menüsünden run bölümünü açıp içine dcpromo komutunu yazmaktır. Biz dcpromo komutunu yazarak kuruluma başladık. Bu yaptığımız işlemden sonra aşağıdaki ekranda gösterdiğimiz gibi bir bölüm açılacaktır. Burada Use Advanced Mode Installation yazısının yanındaki check kutucuğunu işaretleyip next butonuna basalım.

3-) Gelen pencerede Windows Server 2008’in önceki sürümleriyle ilgili uyumluluk denetleyeceği hakkında bilgi veriyor, next diyerek geçelim.

4-) Yaptığımız işlemlerden sonra aşağıdaki ekran bizi karşılayacaktır. Bu ekranda yeni bir Active Directory yapısı kuracağımız için Create a new domain in a new forest seçeneğini seçip next ile ilerliyoruz. (Diğer seçenekleri başka makalelerimizde göstereceğiz.)

5-) Aşağıdaki ekranda bizden bir domain ismi vermemiz isteniyor. Eğer local ortamda çalışıyorsak buraya istediğimiz bir domain ismini verebiliriz (onur.com, bilisimzirve.com, microsoft.com, bilisimzirve.local vb). Bir fabrikanın veya şirketin içindeki networke bağlı kullanıcılara hizmet vereceksek burada istediğimiz bir domain ismini vermemiz mümkündür. Eğer dış dünyaya açık (internet ortamı) bir sisteme hizmet veriyorsak satın alınmış bir domain ismini vermemiz gerekir. Biz buraya bilisimzirve.com yazıp next butonuna basıyoruz.

6-) Yukarıda yaptığımız işlemlerden sonra NetBIOS adının yazılı bulunduğu bölüm karşımıza gelecektir. Burada varsayılan olarak gelecek isme dokunmadan next ile ilerliyoruz.

7-) Şimdiki ekranda bizden bir functional level seçmemiz istenecektir. Bu kısımda, forestlarınızda Windows 2000 veya windows 2003 Domain Controller (DC) var ise mod 2000’de kalmalıdır. Bütün forest yapınız Windows Server 2008 üzerine olacak ise Windows Server 2008 olarak ayarlayabilirsiniz. Seçiminizi yapıp next ile ilerleyelim.

8-) Aşağıdaki ekranda bizi Active Directory servisinin yanında DNS servisini kurup kurmayacağımızı soruyor. Active Directory servisini çalıştırabilmemiz için dns servisini kurmamız şarttır. Dns servisini seçip next ile ilerliyoruz.

9-) Bu işlemlerden sonra aşağıdaki gibi bir uyarı alacağız. Bu uyarıda bizim ip adresimizin sabitlenmesi söyleniyor. Bu işlemi kuruluma başlamadan önce yaptığımız için yes seçeneğini seçip işlemimize devam ediyoruz.

10-) Aşağıdaki uyarıda ise bizim bir DNS servisimizin olmadığı söyleniyor. Biz zaten diğer adımda DNS servisinin kurulmasını istemiştik. Buradaki uyarıyı yes butonuna basarak geçelim.

11-) Yaptığımız işlemlerden sonra bizim Active Directory ayar, log ve database dosyalarının nerede tutulacağı sorulacaktır. Biz burada kendi istediğimiz bir konumu seçebileceğimiz gibi varsayılan olarak gelen konumuda onaylayabiliriz. Biz ayarları değiştirmeden ilerliyoruz.

12-) Aşağıdaki sayfada bizden bir parola istenmektedir. Eğer Active Directory servisini kaldıracak olursak veya tekrar yedeğini yükleyecek olursak bizden verdiğimiz bu parola istenecektir. Burada bir parola belirleyip next ile ilerliyoruz. (Parola harf ve rakamlardan oluşan zor bir parola olmalıdır. Yoksa sistem parolayı kabul etmeyecektir.)

13-) Yaptğımız işlemlerden sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda şu ana kadar yaptığımız işlemlerin özeti yazmaktadır. Burada yaptığımız işlemleri kontrol edip eksik yaptığımız ayarları geri dönerek tekrar yapılandırabilirsiniz. Eksik bir işlemimiz yok ise next ile ilerliyoruz.

14-) Active Directory ve DNS servisi kurulum işlemlerimiz başladı. Kurulum tamamlandıktan sonra bilgisyarımızı tekrar başlatıt servisimizi kullanmaya başlayabiliriz.

Bu makalemizde Active Directory servisinin nasıl kurulduğunu gördük. Bundan sonra bu servisin kullanımıyla ilgili makaleler yayınlayacağız. Şimdilik hoşçakalın.

HTML Genel Yerleşim Etiketleri 2

Html genel yerleşim etiketleri konusuna devam ediyoruz. Html yerleşim etiketleri ile sayfamızda oluşturduğumuz nesnelerin konumlarını belirlemiş oluruz. Şimdi yerleşim etiketlerini öğrenmeye devam edelim.

<hr> : Yatay çizgi oluşturmak için kullanılan etikettir. Parametre olarak align=LEFT|CENTER|RIGHT, WIDTH=xx%, SIZE=x ve NOSHADE değerlerini alabilir. Width ile yüzde olarak değerini verebilirsiniz. Size ile çizginin kalınlığını (yüksekliğini) piksel cinsinden belirleyebilirsiniz. Noshade parametresiyle ise 3 boyut etkisini istemediğinizi belirtebilirsiniz. Bu etiketin kapanmasına gerek yoktur.

<center></center> : Bu etiket arasında kullanılan nesneler (resim, yazı, tablo) sayfaya yatay olarak ortalanır.

<blockquote></blockquote> : Bu blog arasında kullanılan nesneler (resim, metin, tablo) hem sağdan, hem soldan bir miktar içeri kaydırır.

<dd> : Paragraf başı yapmak için kullandığımız etikettir. Çok kullanılan basit komutlardan biridir.

<div></div> : Hernagi bir yazı yada yazı grubunun sağa, sola yada ortaya yaslanmasını sağlar. Bu etiket kapatıldığı zaman bir alt satıra geçmiş oluruz. ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT parametrelerini alabilir.

Kullanımı: <div align=center> ortalı yazı</div>

<span></span> : Bu belirteç ile herhangi bir yazı yada yazı grubunun sağa, sola yada ortaya yaslanmasını sağlar. Belirteçin kapatılmasıyla bir alt satıra geçilmez, kalan yerden devam edilir. ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT parametrelerini alır.

Kullanımı: <span align=”left”>bu bir sola dayalı yazıdır</div>

DHCP Sunucusunu Komut Ekranından Yapılandırmak

Windows Server işletim sistemi üzerinden bulunan dhcp rolünün nasıl yapılandırıldığını geçmiş makalelerimizde görmüştük. Bu işlemleri biz görsel olarak yapmıştık. Bu makalemizde ise komut satırını kullanarak bu servisin nasıl yapılandırılacağını göreceğiz. Bu işlemi gerçekleştirmek için kullanacağımız temel komut Netsh komutudur. Netsh komutu, server işletim sistemlerinde bazı servisleri (dhcp, nas, wins vb) komut ekranından yönetmek için kullanılan yardımcı bir programın kullanılan komutudur. Şimdi dhcp servisi kurulmuş bir server işletim sistemi üzerinde dhcp ayarlarının komut ekranında nasıl yapılandırıldığını görelim.

1-) İlk olarak start-run tıklayıp açılan kutuya cmd yazıp command komut ekranını açıyoruz.

2-) Açılan command ekranına netsh yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu işlemden sonra komut satırı netsh> şeklinde olacaktır. Bu işlemden sonra dhcp yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut ekranının son hali netsh dhcp> şeklinde olacaktır. Artık burada dhcp servisiyle ilgili ayarları yapabiliriz. Servis ayarlarını yapılandırmaya geçmeden önce ekran bu şekildeyken list komutunu yazarak bu servisle ilgili kullanacağımız komutları ve bu komutların açıklamalarını görebiliriz

3-) Yukarıda yaptığımız işlemlerden sonra dhcp servisini yapılandıracağımız server bilgisayarın adını server\\ server bilgisayarın adı olacak şekilde yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Bu işlemden sonra komut satırımız netsh dhcp server> şeklinde olacaktır. Eğer local bilgisayarda dhcp yapılandırıyorsak son uyguladığımız bu komutu yazmaya gerek yoktur. Zaten command ekranında bulunduğumuz server bilgisayarı yapılandırıyoruz.

4-) Şimdi sıra geldi dhcp servisimizde bir tane scope oluşturmaya. Add scope 192.168.1.0 255.255.255.0 “ilk scopemiz” yazarak enter tuşuna basıyoruz. Bu işlemden sonra scopemiz oluşmuş olacaktır. Görsel olarak kontrol edebilirsiniz.

5-) Şimdi oluşturduğumuz bu scopa ip aralığı belirtmek için scope 192.168.1.0 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu işlemden sonra komut satırımız netsh dhcp server scope> şeklinde olacaktır. Bu durum bizim scope düzeyine geçtiğimizi gösterir. Şimdi bu scopemiz için ip adres aralığı belirtelim. Bu işlemi yapmak için add iprange 192.168.1.20 192.168.1.60 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Böylece ilk scopemiz adında oluşturduğumuz scopemiz için bir ip adres aralığı belittik.

6-) Şimdi ise scopemiz için dağıtılmayacak ip adres aralıklarını belirleyelim. Bu işlem için add excluderange 192.168.1.25 192.168.1.30 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Artık dağıtılmayacak ip adres aralıklarıda belli. Yaptığımız işlemleri start-programs-administrative tools-dhcp bölümüne tıklayıp görsel olarakta kontrol edebilirsiniz.

Basit bir şekilde komut ekranından dhcp servisini yapılandırdık. Başka bir makalede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.

HTML Genel Yerleşim Etiketleri

Html etiketleri (komutları) hakkında açıklamalarımıza devam ediyoruz. Bu makalemizde html sayfalarında sayfa yerleşimi için kullanılan etiketler hakkında açıklama yapacağız.

<BR>: Satır sonu etiketidir. Bu etiketi kullandığımız zaman bir alt satıra geçmiş oluruz. Bu etiketi kapatmamıza gerek yoktur.

Örnek; bu cümle<br>iki satırdan oluşur.(bu örnekte iki satırlık bir yazı oluşturduk.)

<P></P>: Paragraf açmak ve kapamak için kullanılan etikettir. Yeni bir paragraf açarken veya kaparken bu etiketi kullanırız. <P> etiketini kullandığımız zaman browser iki alt satıra konumlanmış olunur. (iki adet <br> etiketi kullanılması gibi.)

Not: İki adet <br> etiketi kullanılır ama iki adet <p> etiketi bir adet <p> etiketi olarak ayarlanır.

<P> etiketi Align=left, center, right değerleri alabilir.

Örnek: <P align=”center”> yazılacak metin </P>  bu şekilde bir kullanım oluşturduğumuz zaman aradaki yazılacak metin sol tarafa yaslı değil ortalanmış olarak görülür. Right ifadesini kullandığımız zaman yazı sağa dayalı bir şekilde oluşur.

HTML Komutları

<html></html> : Html’nin en temel etiketidir. Bu etiket arasında oluşturulan bilgilerle bir html sayfası oluşturulacağı belirtilir.

<head></head> : Head blog etiketi, dökümanın baş kısmı olarak değerlendirilir. Genelde <html> belirtecinden hemen sonra başlar ve <bady> belirtecinden önce sonlandırılır. <Title> ve <meta> belirteçleri <head> bloğunun içerisine yazılması gerekir.

<title></title> : Bu belirteç çifti arasına yazılan değerler browserin başlık çubunda sayfa başlığı olarak görülür.

<body></body> :luşturduğumuz bir html dökümanının asıl bölümü body etiketleri arasına oluşturulan bölümdür. Body etiketi ile aynı zamanda html sayfasının arka plan rengi, arka plan fotoğrafı, kenar boşlukları (marjin), dökümanın içerisinde kullanılacak standart metin (text) ve bağ (link) renkleri gibi temel özellikleri belirtmek için kullanılır.

Kullanımı;

<body bgcolor=??? text=??? link=??? alink=??? vlink=???>

Yukarıda belirttiğimiz değerleri açıklayalım.

bgcolor: Sayfanın zemin rengi belirtilir.

text: Sayfada bulunan yazıların rengi

link: Bağlantı linklerin rengi

alink: Aktif durumdaki bağlantıların renkleri

vlink: Ziyaret edilmiş bağlantıların link renklerini belirttiğimiz bölümdür.

Not: Burada yazılmış ??? yerlerine bir renk kodu veya adı yazmamız gerekir. Örneğin; red yazdığımızda kırmızı renk olarak oluşturmuş oluruz.

Microsoft Outlook’ta Mailleri Düzenleme

Microsoft Outlook’ta bulunan maillerimizi düzene sokmak çok önemlidir. Düzensiz bir şekilde yerleşmiş maillerimizi yanlışlıkla silmek veya uzun süre aramak bizi zor durumda bırakabilir. İşte bu sorunları engellemek için Microsoft Outlook’ta maillerimizi nasıl düzenli bir şekilde kaydedeceğimizi kısaca göstereceğiz.

1-) Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi gelen kutusunda bir adet mailimiz bulunmaktadır. Bu mailimizin önemli olduğunu varsayarsak gelen kutusunda durmasının bizim için iyi olmayacağı kesin. Şimdi bu önemli mailimiz veya maillerimiz için bir klasör oluşturup bu mailleri bu klasöre taşıyalım.

2-) Outlook ekranında dosya menüsünden klasör bölümüne tıklayalım.

3-) Oluşturduğumuz bu yeni klasöre bir isim verelim. Klasörümüz basit bir şekilde oluştu.(Biz kaydettiklerimiz adında klasör oluşturduk.)

4-) Şimdi sıra gelen kutusundaki mailimizi oluşturduğumuz bu klasöre taşımaya geldi. Gelen kutusundaki mailimize sağ tuş ile tıklıyoruz ve açılan menüden klasöre taşı seçeneğini seçiyoruz.

5-) Aşağıdaki ekranda da görüldüğü gibi mailimizi taşımak istediğimiz klasörü seçip tamam butonuna basıyoruz.

6-) Gördüğünüz gibi mailimiz klasörümüze taşındı.

Bu şekilde maillerimizi düzene sokmak mümkündür. Sizde maillerinizi kendinize göre bu şekilde düzenleyebilirsiniz.

 

Windows Server 2008 Dosya Kota Ayarları

Önceki makalemizde Windows Server 2008 üzerinden kota uygulamasının nasıl oluşturulduğunu görmüştük. Bu makalemizde ise oluşturduğumuz bu kota ayarlarının nasıl durdurulacağını ve nasıl kaldıracağımızı göstereceğiz. İlk olarak Start-Programs-Administrator Tools-File Server Resource Manager bölümüne tıklayıp servisimizi başlatıyoruz. Açılan sayfadan Quota Management’in yanındaki artı işaretine tıklayalım. Açılacak bölümden Quotas‘a tıklayalım. Bu yaptığımız işlemlerden ssonra oluşturduğumuz kota ayarını göreceğiz. Biz diğer makalemizde arge klasörü için oluşturduğumuz kota ayarımıza sağ tuş ile tıklıyoruz. Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi bir menü karşımıza çıkacaktır.

Bu menüde bulunan bölümleri inceleyelim;

Delete Quotas: Bu bölüme tıklayarak oluşturduğumuz kotayı tamamen kaldırmış oluruz.

Disable Quotas: Bu bölüme tıklandığında oluşturduğumuz kotayı durdurmuş oluruz.

Enable Quotas: Disable bölümüne tıklandığında aktifleşen bu bölüm, durdurulan kota ayarlarının tekrar aktif olması için kullanılır.

Server 2008’de Paylaşılan Dosyaya Kota Koyma

Geçmiş makalemizde Server 2008 üzerinden dosya paylaşım işlemlerinin nasıl yapıldığını görmüştük. Bu makalemizde oluşturduğumuz bir paylaşıma File Server Resource Manager rolü sayesinde kolay bir şekilde kota uygulamasını göreceğiz. Geçmiş makalemizde arge adında bir klasörü paylaşımıa açmıştık. Şimdi bu paylaştırdığımız klasöre kullanıcılarımızın 5 MB boyutundan fazla dosya atamamasını sağlayalım. Yani 5 MB’lık kota uygulayalım.

1-) İlk olarak Start-Programs-Administrative Tools-File Server Resource Manager bölümüne tıklayıp bu servisi başlatalım.

2-) Aşağıda görüldüğü gibi File Server Resource Manager sayfası açıldı. Bu sayfadan Quota Management‘in yanındaki artı işaretine tıklayalım. Açılacak bölümden Ouotas‘a tıklayalım. Aşağıdaki ekranda gösterdiğimiz gibi Quotas ekranının boş bir alanına farenin sağ tuşu ile tıklayalım. Açılan menüden Create Quota‘ya tıklayalım.

3-) Create Quota bölümü karşımıza geldi. Bu sayfadan ilk olarak kota uygulayacağımız paylaşımı seçmeliyiz. Browse butonuna basarak paylaşım dosyamızı seçiyoruz. Biz masaüstünde bulunan arge klasörünü seçtik. Bu işlemden sonra Define Custom Quota Properties bölümünü seçip Custom Properties butonuna basıyoruz.

4-) Yukarıda yaptığımız işlemden sonra Quota Properties ekranı gelecektir. Bu sayfada bulunan limit değerine bir değer giriyoruz. Paylaşılan klasörü kullanan kullanıcılarımız bu değerin üstüne çıkamayacaklardır. Burada mb,gb,tb gibi değerler belirleyebiliriz. Biz 5 mb’lık değer belirledik. Yani paylaşıma açtığımız arge klasörünün içinde 5 mb’lık değerden fazla boyutta dosya bulunamayacaktır. (Burada belirttiğimiz değer paylaşım klasörünün içinde bulunan dosyaların toplam boyutunu belirten değerdir.) Bu işlemden sonra ok butonuna basıyoruz.

5-) Kota belirleyip ok butonuna bastıktan sonra karşımıza yaptığımız işlemlerin özetini gösteren bir pencere gelecektir. Bu bölümden yaptığımız işlemleri kontrol edip Create butonuna basıyoruz.

6-) Yukarıda yaptığımız işlemden sonra karşımız bu kota ayarına bir bir isim vermemiz istenecektir. Template Name bölümüne bir isim giriyoruz ve ok butonuna basıyoruz.

7-) Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi kota işlemimiz başarıyla oluştu. Artık arge klasörünün toplam boyutu 5 mb’lık değeri geçemeyecektir.

Başka bir makalede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.