PHP Sayı Sistemleri Dönüştürme

phpnedirPhp’de sayı sistemleri arasında dönüşüm yapmak için kullanabileceğimiz hazır fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar şu şekildedir;

bindec()     Binary (ikilik) sayı sisteminden decimal (onluk) sayı sistemine çevirme yapmak için kullanılır.
decbin()     Decimal sayı sisteminden binary sayı sistemine çevirme yapmak için kullanılır.
hexdec()    Hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminden decimal sayı sistemine çevirme yapmak için kullanılır.
dechex()    Decimal  sayı sisteminden hexadecimal sayı sistemine çevirme yapmak için kullanılır.
octdec()     Octal (sekizlik) sayı sisteminden decimal sayı sistemine çevirme yapmak için kullanılır.
decoct()     Decimal sayı sisteminden octal sayı sistemine çevirme yapmak için kullanılır.

Örnek;

Yukarıdaki örnekte decbin () fonksiyonunda belirtilen 145 değerini binary sayı sistemine çevirme işlemini yaptırmış olduk.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir